Oppisopimusopiskelua yhdessä, putoamatta

Pohdintaa siitä, kun ollaan monessa roolissa suhteessa toisiimme ja yhteistyö on hedelmällistä. Mikä määrittelee sen, mitä me olemme toisillemme. Tuleeko se ulkopuolelta vahvasti asemaan ja vastuisiin liittyen? Vai lähteekö se tarpeista ja tavoitteista? Vai, onko se kemiaa? Liven strategia on ”Täältä töihin”. Palvelun tuottajina meillä on tehtävä, joka koskee asiakkaitamme eri palveluissa. Mikä on meidän tavoitteemme konkreettisesti, jotta se on linjassa strategiamme kanssa? 

Mittarit ovat tärkeitä. Ne ohjaavat toimintaamme ja organisaatiotamme kohti yhteiskunnallista tehtäväämme. Talouteen liittyvillä mittareilla on kuitenkin helppo osoittaa toiminnan vaikuttavuutta tai vaikuttamattomuutta. Mittarit tuovat selkeyttä seurata tavoitteiden toteutumista. 

Konkreettiset luvut ja palautekyselyt toimivat yhtenä osana mitattavuutta. Kuinka voidaan mitata hyvää fiilistä, itseohjautuvuuden lisääntymistä, itsetuntemusta ja itsetunnon kohentumista? Kaikki eivät puhkea ns. kukkaan sillä aikajänteellä, että se välttämättä näkyisi mittareissamme ja vaikuttaisi sitä kautta organisaatiomme talouteen. 

Valmennuksellinen johtaminen. Valmennuksellinen työote. Valmennus. Valmennuksesta puhutaan monella tasolla tänä päivänä hyvin paljon. Valmennus liittyy moneen muuhunkin toimintaan kuin urheiluun. Valmennuksen yhtenä tärkeänä elementtinä on taito arvioida omaa toimintaa suhteessa toimintaympäristöön. Koripallokentällä tämä on helppo ymmärtää. Kuinka miellämme sen esim. oppilaitoksen työhönvalmennuksessa. Käsite toimintaympäristö on todella laaja. Se ei ole pelkästään fyysinen ympäristö. Ihmiset, joiden kanssa toimimme, on tärkeä osa sitä. Meidän asenteemme, tieto/taito ja kyky tehdä yhteistyötä vaikuttaa meidän toimintakykyymme. On oltava kyky lukea tilanteita ja taito toimia tilanteiden vaatimalla tavalla. Voimmeko olla toinen toistemme valmentajia rooleistamme huolimatta? 

Valmennukselliseen työotteeseen kuluu hyvin vahvasti suunnitelmallisuus. Kuka on pääkapellimestari, kun teemme suunnitelmia? Useat tahot ottavat roolia suunnitelmissa, joita tehdään asiakasprosesseissa. Meille kaikille on merkityksellistä ottaa vastuuta omasta tulevaisuudesta. On voimaannuttavaa huomata vaikuttavansa päätöksillään ja valinnoillaan omaan tulevaisuuteen positiivisesti.  

Se tunne, kun homma ns. pelittää, on meille kaikille toivottavasti tuttu. Sen kuuluisi olla kiinteä osa meidän jokaisen arkea. Kun olet osa tämän kaltaista toimintaa, olet onnekas. Asioiden parastaminen ja kehittäminen on niin paljon mutkattomampaa, kun innostamme ja kannustamme toisiamme eteenpäin. Rohkeus on yksi Liven arvoista. Turvallisuus olla rohkea on yksi tukipilareista siihen, jotta pystymme rikkomaan rajoja ja kokeilemaan uusia asioita. Rohkeuteen liittyy lupa epäonnistua ja sitä kautta oivaltaa uusia toimintatapoja. Tätä kautta tuotamme parempia palveluita asiakkaillemme. Teemme myös työpaikastamme sen maailman parhaan työpaikan. 

Yhdessä yksikään ei putoa! -hankkeen kautta on saatu kokea kohtaamisia, joissa olemme yhdessä laajentaneet toimintaympäristöjämme. Se on luonut ympäristön, jossa tärkeintä on toisen kunnioittaminen ja arvostaminen. Ensimmäistä kertaa työhönvalmentajana minulla on ollut virallisesti useampi rooli työhönvalmennusta toteuttaessani. Olemme yhdessä oppisopimusopiskelijan kanssa tuottaneet palveluita yhteisille asiakkaillemme. Sitä kautta olen oivaltanut uudenlaisia näkökulmia toimia omassa työyhteisössä. Toimiminen toistemme valmentajina ja työkavereina on ollut hienoimpia kokemuksia hankkeen aikana. Minä olen ollut mm. valmentaja, opiskelija, kouluttaja, työkaveri, sparraaja. Mikään rooli näistä ei ole sulkenut toisiaan pois. Päin vastoin. Se on ollut rikastuttava elementti meidän yhteistyössämme. Tasavertaisuus on avainsana. Toisen arvostaminen keskiössä. Tätä kautta on syntynyt tarvittavaa inhimillisyyttä olla riittävän lähellä toista tavoitteiden saavuttamiseen. 

Huumori, nauru, ihmettely, hämmästely, heittäytyminen, toistemme tukeminen ovat asioita, jotka luontaisesti ovat tupsahtaneet pintaan, kun olemme olleet toistemme kanssa tekemisissä. Olemme saaneet olla oma itsemme. Tahto edistää strategiaamme ”Täältä töihin” on ollut kova. Tämän saavuttaminen on tukenut opiskelijan tavoitetta olla merkityksellinen henkilö nyt ja tulevaisuudessa.  Olemme menneet turvallisella työotteella pitkäjänteisesti opiskelijan ajatukset ja toiveet edellä. Turvallisuus on tärkeimpiä asioita, jotta pystymme ylipäätään toimimaan. Maailma on täynnä asioita, joka horjuttaa turvallisuuttamme. Tässä tilanteessa erityisen tärkeää on olla arjessa toinen toisillemme turvallisuutta synnyttäviä kumppaneita. Usein yhteisöllisyys nostaa päätään, kun me koemme yhteistä uhkaa. Yhteisöllisyys tulisi saada vahvasti esille myös turvallisissa tilanteissa. Yhdessä tekeminen on vaan niin pirun paljon mukavampaa. 

Tässä ajatuksiani, jotka kumpusivat Yhdessä yksikään ei putoa! -hankkeessa, kun toimin työhönvalmentajana oppisopimusopiskelijoille. 

Pirjo Pellikka, Live-säätiö


Kuvat: Pixabay


Kommentit