Mitä jäi käteen? Business College Helsingin opit Yhdessä yksikään ei putoa! -hankkeessa

Mitä jäi käteen? Business College Helsingin opit Yhdessä yksikään ei putoa! -hankkeessa


Business College Helsingin matka Yhdessä yksikään ei putoa! -hankkeessa lähestyy loppuaan ja on aika kurkistaa takaisin kuluneisiin hetkiin hankkeessa. Mitä oppeja saimme hankkeesta? Mitä olisimme tehneet toisin? Lue lisää pohdintoja alta!Yhdessä yksikään ei putoa! -hanke tarjosi Business College Helsingille ainutlaatuisen mahdollisuuden yhteiskehittämiseen erityisoppilaitoksen ja nuorisojärjestön kesken. Yhteistyö hanketoimijoiden kesken on ollut antoisaa ja inspiroivaa!

Lisäksi hienoa on ollut päästä tekemään yhteistyötä erilaisten julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Olen ollut iloinen, että minun on ollut hankkeen työntekijänä mahdollista lähteä opiskelijan kanssa etsimään palveluiden sijaintia sekä tueksi mukaan tapaamisiin. Opiskelijat ovat sanoittaneet sitä, kuinka tärkeänä he tämän kokevat. Kynnys opiskelu, terveys- ja hyvinvointi, sekä työelämäpalveluihin kiinnittymiseen on madaltunut yksi kohtaaminen kerrallaan.

Projektityön ihanuus saattaa myös piillä siinä, että se antaa työntekijälleen alustan innovoida, kokeilla ja epäonnistua. Ilman epäonnistumisia ei voitaisi kehittyä, kuten sanonta menee.

Hankkeen aikana toteutettu podcast oli hieno esimerkki siitä kuinka vastoinkäymisten kautta päästiin voittoon: podcast äänitteiden laatu oli lopulta niin heikkoa että hienot keskustelut joita äänityksissä kävimme, eivät kaikki löytäneet tietään leikkuupöytää pidemmmälle ja ne päädyttiin osin julkaisemaan hankkeen blogissa kirjallisessa muodossa äänitetyn sijaan.

Samaa elämänviisautta kasvamisesta ja kehittymisestä olemme hankkeen kautta toteutetussa ohjaustyössä halunneet valaa opiskelijoihin. Heidän ainutlaatuinen rohkeutensa ponnistaa, epäonnistua ja kasvaa on ihailtavaa.

Suurin onnistuminen hankkeessa on ollut sen kautta kehitetty yhteisöllinen oppilaitostyö. Opiskelijoiden kokema yhteisöllisyys on lisääntynyt hankkeen kautta järestetyn säännöllisen yhteisöllisen iltapäivätoiminnan, IP Loungen, kautta, sekä osallistumalla ja järjestämällä opiskelijoille tapahtumia. Kuitenkin kaikista yksinkertaisin ja merkittävin oppi hankkeessa on ollut kiireettömien kohtaamisten toteuttaminen arkisissa tilanteissa. Yhteistyökummpaneille ja lukijoille haluamme viedä viestin: jokainen kohtaaminen on merkityksellinen ja ainutlaatuinen!


Business College Helsinki kiittää mukanaolosta Yhdessä yksikään ei putoa! -hankkeessa!

Kommentit