Yli 200 tärkeää kohtaamista IP Loungessa

Hersyviä nauruja, uusia kohtaamisia, onnistumisia ja tekemällä oppimista -sitä kaikkea ja paljoa muuta on vuoden 2021 Yhdessä yksikään ei putoa! -hankeen kautta Business College Helsingissä toteutettu IP Lounge pitänyt sisällään. Hankkeen syyskaudella Venla Knuutin aloitettua työskentely hankkeessa, oli oppilaitoksen hanketiimissä syntynyt jo visio siitä, että kouluun halutaan tuoda toimintaa, jota aiemmin ei ollut toteutettu ja tavoitteeksi asetettiin nuorisotyöllisen työotteen roolin vahvistaminen oppilaitoksen ohjaus- ja tukitoiminnassa. Vapaamuotoisen iltapäivätoiminnan toivottiin tuovan koronakevään jälkeiseen aikaan toivottua yhteisöllisyyttä ja sen toivottiin lisäävän osallisuutta opiskelijoiden keskuudessa. Jalkautuvaa nuorisotyötä Aseman Lapset ry:llä tehnyt yhteisöpedagogi Susanna Ylimys liittyi osaksi hankeryhmää syksyllä ja toi mukanaan oman ammattitaitonsa nuorisotyön saralta toimintaan Business College Helsingissä.


Kuvassa vasemmalta oikealle: hankekoordinaattori Venla Knuuti ja hankesuunnittelija Susanna Ylimys.

Alusta saakka koimme tärkeäksi huomioida opiskelijat toiminnan suunnittelussa ja siispä toteutettiin Office Forms -kysely, jolla kartoitettiin opiskelijoiden tarpeita ja toivomuksia tulevan toiminnan sisällön suhteen. Toiminnan suunnitteluvaiheessa keräsimme tietoa myös oppilaitoksessa toimivien Tiedottaja-opiskelijoiden kautta. Saaduista vastauksista meidän oli mahdollista kerätä ideoita, joiden pohjalta tulimme lopulta siihen ratkaisuun, että syksyn iltapäivätoiminta tultaisiin toteuttamaan vapaamuotoisena olohuonetta jäljittelevänä tilana, jonne jokaisen opiskelijan olisi helppo tulla iltapäivisin nauttimaan kupillinen lämmintä juotavaa koulupäivän päätteeksi.


Kuva: IP Loungessa ennen treenejä viihtyneitä opiskelijoita.


Iltapäiväkerho sai nimekseen IP Lounge ja toiminta aloitettiin marraskuun alussa 9.11. Samalla aloitimme kohtaavan työn tekemisen jalkautumalla koulun käytävillä kaksi kertaa viikossa samoina päivinä loungen kanssa. Tarkoituksena oli tavoittaa käytävillä hengaavat opiskelijat ja kartoittaa, missä he viettävät aikaa oppituntien välissä. Lisäksi jalkautumisten tavoitteena oli toimia sisäänheittäjänä IP loungelle. Jalkautumiset toivatkin iltapäiviin kävijöitä ja koimme jalkautuvan työn erittäin toimivaksi työskentelymalliksi.


Kuva: yritimme virkistää muistiin Yatzy -pelin sääntöjä.


Opiskelijoiden alkuihmetyksen ja uteliaisuuden jälkeen onnistuimme kohtaamaan kuudellatoista toimintakerralla yli 200 nuorta. Oppilaitoksen ollessa hybridimallissa, jossa vain osa opiskelijoista viettää koulupäivän paikan päällä oppilaitoksessa tulos oli mielestämme merkittävä ja osoittaa tarpeen kohtaamisille oppituntien ulkopuolella. Aihepiirit opiskelijoiden kanssa käydyissä keskusteluissa ovat soljuneet laidasta laitaan. Olemme jutelleet mm. opiskelusta, työpaikoista, seurustelusta, poikien ulkonäköpaineista, tulevaisuudesta, koronasta, väkivallasta, päihteistä, nuorisokulttuureista, matkustamisesta ja urheilusta.


Kuva: tunnelma tiivistyy, kun Kimble -mestarista otetaan selvää kahvin äärellä.

Ensi keväänä tulemme jälleen muokkaamaan toimintaa vastaamaan nuorten tarpeita ja toiveita. Lisäksi suunnittelemme aloittavamme yhteistyön opiskeluhuollon kanssa, sekä koululla toimivien College Coachien kanssa, jotka työssään myös jalkautuvat aktiivisesti koulun käytävillä. Odotamme innolla, mitä tuleva hankevuosi tuo mukanaan ja toivomme, että pystymme toteuttamaan toimintaa kasvokkain opiskelijoiden kanssa ensi keväänäkin.


Kommentit